Serviceavtal nöt och får

Serviceavtal

Vi har en mycket bred kompetens, och stor erfarenhet när det gäller nötkreatur och får.

Vi ser gärna att du tecknar ett sk anslutningsavtal med oss. Du betalar en årsavgift till Kalmar veterinärstation, och vi garanterar att du får veterinärvård till ett reducerat pris dygnet runt, året runt.

Årsavgifterna som vi får in från våra avtalskunder går oavkortat till att upprätthålla en jourverksamhet i vårt distrikt.

Vi prioriterar alltid våra avtalskunder under jourtid !

Kontakta oss om du är intresserad av att teckna avtal. Du kan ladda ner avtalet i sin helhet nedan.

Veterinärkostnader

Grundavgift
Lika för alla – skall bekosta bl.a. telefontid samt den tid det tar att åka till och från gården.

Behandlingsarvode 
Varierar med uppdraget – för vissa åtgärder finns ett fastställt arvode och annat görs enligt timtaxa, se prislista nedan för mer information.

Jourtillägg
Fast avgift under jourtid, d.v.s. vardagar mellan kl 17.00 och 08.00, samt under lördag, söndag samt helgdag.

Stationsavgift 
Skall bekosta telefon och hyra av veterinärstationen.

Resa  
Bilersättning, varierar beroende på avstånd och reserutt.

Moms 
Utgår med 25 % på hela beloppet.

Taxa för avtalskunder 2017

Grundavgift

220:-

Grundavgift jourtid

600:-

Behandlingsarvode

230:-/djur

Efteranmälningsavgift (anmälan efter telefontiden 08:00-09:00)

100:-

Rådfrågning enstaka djur

100:-/djur

Avhorning endast bedövning

20:-/kalv

Avhorning kalv < 3 mån

40:-/kalv

Avhorning kalv 3-6 mån

70:-/kalv

Avhorning djur > 6 mån:

230:-/djur

Kastrering kalv

80:-/kalv

Dräktighetsundersökning

30:-/djur

Minimiarvode vid komplicerade fall ex förlossning, livmoderframfall

800:-

Kejsarsnitt nöt, arvode

2500:-

Kejsarsnitt får, arvode

1500:-

Löpmagsoperation, arvode

1500:-

Timdebitering

800:- / 200:-/kvart

Egenseminkontroll

800:-

Bilersättning

150-300:-/resa

Övrigt/stationsavgift

80:-

För kunder utan avtal är grundavgiften 600 kr på dagtid och 1200 kr på jourtid.
Sjukresor till avtalskunder kommer alltid att prioriteras.

Dagtid: 08:00-17:00       
Jourtid: 17:00-08:00 samt helger